De case van Just Eat Takeaway BV

Voor deze opdrachtgever zijn een tweetal hoofdopdrachten gerealiseerd.

1:

Situatie

Uit data-analyse bleek dat er in bepaalde regio's geen optimale inzet van koeriers was t.o.v. het ordervolume. Hierdoor moesten er veel onnodige kosten gemaakt worden voor aanname, inwerken en plannen medewerkers.

Oplossing

Advies- en implementatie rapport geschreven over de meest optimale inzet van pull-management in te zetten waarbij het ordervolume beter matched met de beschikbaarheid van het medewerkersbestand waardoor er minder personeel nodig was en ook daadwerkelijk een kostenverlaging is gerealiseerd.

-

2:

Situatie

Door snelle groei van Just Eat / takeaway zijn er op lokaal niveau veel verschillende processen opgestart om de groei te kunnen managen.  Hierdoor ontstond uiteindelijk wel de uitdaging dat landen en steden niet voldoende op elkaar zijn aangesloten qua werkproces. Het voornaamste probleem waren de inefficiente bottlenecks voor de automatiseringafdeling die zo ontstond.

Oplossing

Opgelost door uitgebreid onderzoek te doen naar de huidige processen van alle markten inclusief de reden te achterhalen waarom deze zo zijn ingericht i.c.m. creatie van gestandaardiseerde processen die implementeerbaar zijn voor lokale markten. Proces optimalisatie: stapsgewijs zijn hier de werkprocessen geoptimaliseerd om de organisatie efficienter en effectiever te maken.

Wil je meer weten? Neem dan contact met mij op.

 

 

 

Terug naar overzicht
contact
Wij helpen graag!
info@hk-interim.nl 0657399069
Contact

Voor proces management consultancy en interim project management opdrachten op freelance / zzp basis:

T 0657399069
E info@hk-interim.nl