Disclaimer

Bij het samenstellen en onderhouden van deze website; HK-Interim.nl, is en wordt de grootst mogelijke zorgvuldigheid nagestreefd. De mogelijkheid bestaat echter dat de informatie die op deze site wordt aangeboden niet volledig is of onjuistheden bevat. Web Werving is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opgesteld en bijgehouden. De initiatiefnemers achter HK-Interim.nl dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.
De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld berusten deze rechten bij de initiatiefnemers van HK-Interim.nl Zonder schriftelijke toestemming van Web Werving is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te framen.
 

HelloFresh ... Lees verder Mediq ... Lees verder Just Eat Takeaway BV ... Lees verder PostNL ... Lees verder
ContactT 0657399069
E info@hk-interim.nl