Wat is een projectmanager? 

Als projectmanager houd ik me voornamelijk bezig met het organisatieproces en de manier waarop veranderingen worden doorgevoerd. Binnen dit proces staat efficiëntie centraal, dit wordt behaald door het investeren van tijd en energie. Daarnaast help ik de organisatie om hun doelstellingen te behalen met behulp van de juiste invulling van projecten. Om dit te verwezenlijken, houd ik rekening met de duur van het project, de stappen die ondernomen moeten worden en de deadlines die hieraan verbonden zijn. Het is belangrijk dat ik goed kan inspelen op de mensen en het vastgestelde budget. 

Omdat er veel verschillende factoren zijn die een rol spelen, kan projectmanagement soms lastig zijn. Hierdoor is het belangrijk dat projectmanagers over verschillende vaardigheden beschikken. Als projectmanager moet je beschikken over verschillende communicatieve vaardigheden om professioneel en effectief om te kunnen gaan met conflicten. Ook ben ik verantwoordelijk voor het oplossen van problemen in het proces.

Als projectmanager vind ik het belangrijk dat ik in staat ben om taken en activiteiten te plannen, organiseren, delegeren en uiteindelijk ook controleren. Tijdens dit proces is het belangrijk dat ik inspeel op de stressfactoren op de werkvloer. Hierdoor ben ik in staat om doelstellingen te realiseren terwijl ik de risico’s verminder. 

Wat doet een projectmanager?

Wanneer ik als projectmanager te werk ga, is het belangrijk dat ik rekening houd met de directe impact van het risico dat genomen wordt. Dit heeft een sterke invloed op het succes, hierdoor is het belangrijk dat dit gedurende het project gemeten wordt. 

Met behulp van interim management kun jij deze risico’s verminderen en uiteindelijk vermijden. Goede projectmanagers zijn in staat om resoluut en professioneel om te gaan met problemen. Deze problemen kunnen uitgroeien tot risico’s voor het gehele project. Door mijn ervaring en vaardigheden ben ik in staat om deze risico’s te verminderen en vermijden. Het is vooral belangrijk dat de communicatie open en transparant is. Dit zorgt voor een sfeer waarin mensen geruster zijn om hun meningen en ongenoegen te bespreken. 

Projectmanagers nemen verantwoordelijkheid bij zowel de kleine als grote beslissingen. Ik zorg ervoor dat bij verandermanagement het risico zo laag mogelijk is. De beslissingen die ik neem hebben een positieve werking op het project. Als interim manager kan ik me aanpassen aan veranderende wensen en eisen van de organisatie waar ik actief ben. 

Tegenwoordig mislukken veel projecten omdat bedrijven niet de juiste mensen beschikbaar hebben.  Het kan zijn dat de organisatie niet over het budget beschikt om een vaste medewerker aan te nemen die beschikt over de benodigde kennis. Hierdoor is het steeds voordeliger om interim projectmanagers aan te nemen. Interim managers kunnen zich volledig focussen op het project waarbij een part time manager vaak nog druk bezig is met andere taken.

Welke rol neem ik aan als projectmanager?

Wanneer ik als projectmanager te werk ga, is het belangrijk dat ik de kennis, vaardigheid en ervaring heb om de technische problemen op hoog niveau op te lossen. Ik ben verantwoordelijk voor het vaststellen van de omvang van het project. Hierbij evalueer ik welke opties het beste van toepassing zijn. Als interim ben ik in staat om mijn visie om te zetten in doelstellingen die het team motiveren. 

In de implementatiefase definiëren we verschillende handelingen. Deze handelingen staan in verband met de feitelijke activiteiten en prestaties. Om het proces te controleren worden er verschillende parameters vastgesteld. Als interim projectmanager houd ik controle over de tijd en het budget met behulp van rapportages. 

Door mijn jarenlange expertise heb ik de mogelijkheid om mensen te bewegen met mijn communicatieve vaardigheden. Hierdoor kan ik samen met het samengestelde team, zo productief en efficiënt mogelijk te werk te gaan. Om het project succesvol te laten verlopen is het belangrijk dat ontwikkeling en motivatie nagestreefd worden. 

Dit is mogelijk doordat ik als interim projectmanager investeer in het team, maar ook in de individuen. Doordat ik mijn werk met passie uitvoer, kan ik een prettige omgeving creëren waar individuen zich onderdeel voelen van het team en het project. 

Ontdek de voordelen voor jouw eigen organisatie

Wanneer je niet de juiste persoon in je organisatie hebt om een bepaald project op te pakken, kan een interim projectmanager een goed oplossing zijn. Als interim projectmanager heb ik de benodigdheden om de projecten in de juiste banen te leiden. Door mijn ervaringen met andere organisaties heb ik de benodigde kennis om projecten in de juiste banen te leiden. Ik ga geen uitdaging uit de weg en ik zet me volledig in voor het slagen van de projecten waarbij ik betrokken ben!

 

de HelloFresh case Uitdaging / situatie Mijn opdrachtgever stond hier voor de grote uitdaging om in korte tijd s... Lees verder de Mediq case Mediq opende ten tijde van de opdracht een geheel nieuw distrubtie centrum. Hiervoor diende op k... Lees verder de PostNL case De opdrachtgever PostNL had diverse processen in pakketsorteercentra geoutsourced. Ten tijde van... Lees verder Just Eat Takeaway BV Voor deze opdrachtgever zijn een tweetal hoofdopdrachten gerealiseerd. 1: Situatie Uit ... Lees verder
Contact

Voor proces management consultancy en interim project management opdrachten op freelance / zzp basis:

T 0657399069
E info@hk-interim.nl