Wat is proces optimalisatie?

Een proces bestaat uit verschillende activiteiten. Deze hebben betrekking op het verloop van de klantvraag tot en met de levering. Een proces is het verband tussen de verschillende middelen, mensen en machines die de activiteiten uitvoeren. Om de activiteiten in een proces mogelijk te maken, moet de organisatie beschikken over de benodigde grondstoffen, data en communicatie. Processen kunnen zowel betrekking hebben op verschillende afdelingen, als over verschillende organisaties. 

Proces optimalisatie is de reis waarin verbeteringen plaatsvinden op het gebied van activiteiten, communicatie, invoer & uitvoer van grondstoffen en de aangeboden producten of diensten. Om hier een positieve bijdrage aan te leveren, is het belangrijk dat ik de processen volledig begrijp.

Hoe optimaliseer ik processen?

Bij het optimaliseren van processen, maak ik gebruik van diverse methodes, deze zijn afgeleidt van Lean en Lean Six Sigma. De methodes van Lean richten zich voornamelijk op het vergroten van waarde voor de klant en op het minimaliseren van verspilling. Lean Six Sigma methodes richten zich op het duurzaam verbeteren van bedrijfsprocessen. Met deze hulpmiddelen kunnen we oplossingen vinden om processen te optimaliseren. Lean en Lean Six Sigma zijn methoden die ik gebruik om de efficiency van processen te verbeteren, de kosten te verlagen en om de klantwaarde te verhogen!

Tijdens proces optimalisatie is het erg belangrijk dat ik oog blijf houden voor de opgestelde doelen. Het gebeurd vaak dat problemen niet opgelost worden, maar dat ze verplaatst worden naar een andere bedrijfstak binnen de organisatie. Zo lijkt het alsof het proces geoptimaliseerd is, echter is dit niet het geval. Ik leg de nadruk op het verbeteren van processen zonder dat de problemen verplaatst worden. Doordat er gekeken wordt naar de efficiëntie op bedrijfsniveau, ben ik in staat om tegenmaatregelen te nemen. Dit zorgt ervoor dat processen daadwerkelijk geoptimaliseerd worden.

De vier stappen van proces optimalisatie

Proces optimalisatie bestaat uit verschillende stappen die noodzakelijk zijn om tot de gewenste doelen te komen.
    1. Processelectie: zowel bij processen als bij de tijd en energie van mensen, is het belangrijk dat er zo weinig mogelijk verspilling plaatsvindt. Hierdoor selecteer ik de juiste processen waar we deze energie zo nuttig mogelijk kunnen inzetten. Er worden vaak processen gekozen die veel voorkomen, een directe relatie hebben met de klant of die veel middelen vereisten.
    2. Procesbeschrijving: voordat ik te werk ga, geef ik een gedetailleerde beschrijving van het proces. Het is alleen mogelijk om een proces te verbeteren wanneer de interim projectmanager, de werking van het proces volledig begrijpt.
    3. Procesanalyse: is het proces duidelijk? Dan onderzoeken we waar de problemen plaatsvinden. Om deze problemen op te lossen maak ik gebruik van diverse hulpmiddelen, voorbeelden hiervan zijn: Lean- en Lean Six Sigma methodieken.
    4. Proces optimalisatie: Als de problemen helder zijn, beginnen we met het optimaliseren van het proces. Hierbij is er zelden een eenmalige actie die het probleem oplost. Proces optimalisatie is een continu proces waarin de problemen verholpen worden. Tijdens dit proces meten we de verbeteringen en analyseren we het effect van de interventie. De resultaten hiervan worden gebruikt om het proces bij te sturen. 

Welk project ga jij verbeteren?

Wil jij graag tijd en kosten besparen zonder dat het kwaliteit eronder lijdt? Dan heb ik de perfecte oplossing voor proces optimalisatie. Dit doe ik door middel van diverse methodieken, waarmee ik de processen selecteer, beschrijf, analyseer en uiteindelijk optimaliseer. Lean Management en Lean Six Sigma worden gebruik om problemen te identificeren en verhelpen. Doordat ik veel ervaring heb met grote merken, ben ik in staat om innovatieve verbeteringen te analyseren terwijl de processen ongestoord verder kunnen gaan. 

In dit artikel zijn verschillende methodieken benoemd. Met deze hulpmiddelen zijn we in staat om processen productiever, efficiënter, foutloos en goedkoper te maken. Bij proces optimalisatie kijk ik goed hoe de organisatie in elkaar steekt, hoe het proces is ingericht en wat het doel is. Hier pas ik mijn methodieken op aan, zodat we samen ervoor zorgen dat jouw bedrijf nog beter wordt!

Proces optimalisatie advies?

Manager of eigenaar van een bedrijf & op zoek naar een gedreven interim business procesmanager of projectmanager? Ik bespreek graag vrijblijvend de mogelijkheden met je!

HelloFresh ... Lees verder Mediq ... Lees verder Just Eat Takeaway BV ... Lees verder PostNL ... Lees verder
Contact

Voor proces management consultancy en interim project management opdrachten op freelance / zzp basis:

T 0657399069
E info@hk-interim.nl