Wat is interim projectmanagement?

Wat verstaan we eigenlijk onder interim projectmanagement? Proces projectmanagement beschrijft het structureel en planmatige beheer van verschillende projecten. Interim project management heeft een duidelijke structuur en begrip. Hiermee bedoelen we de begeleiding van het project op het begin, tot en met de succesvolle afronding van het project. Om dit mogelijk te maken, maak ik gebruik van verschillende basisprincipes. Om interim projectmanagement succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat er een duidelijke planning is samengesteld, dat het georganiseerd is en dat de controle over het project gehandhaafd wordt. 

Als freelance projectmanager zorg ik dat die goed verloopt. Mijn consultancy werkzaamheden bestaan uit het strategisch plannen van projecten en zorgen dat de uitvoering op de juiste manier verloopt. Hoe gaat dit in zijn werk? Bij interim projectmanagement zet ik eerst de lijnen uit van het project. Vervolgens worden de doelstellingen van het project bepaald met de stakeholders. Tijdens de uitvoering van het project is het belangrijk dat de projectplanning juist is uitgevoerd, en dat de beperkingen en middelen gecontroleerd worden. 

Bij interim projectmanagement is het erg belangrijk dat de taken efficiënt uitgevoerd worden. Dit is mogelijk door de taken goed te managen en door de juist personen te koppelen aan de taken. Hierdoor kun je een project opdelen in kleinere projectjes waarmee de voortgang goed bijgehouden kan worden. Het is belangrijk dat de taken op tijd worden uitgevoerd. Om dit te waarborgen, wordt er gebruik gemaakt van een tijdlijn waar de taken op prioriteit verdeeld zijn. Zo kun  je zien welke taken het belangrijkste zijn en dus zo snel mogelijk afgerond moeten worden. 

Waar let ik op tijdens interim projectmanagement?

Zoals we hierboven hebben besproken, is controle er belangrijk bij interim projectmanagement. Hierdoor zijn er verschillende factoren waarmee rekening gehouden worden. Tijdens de proces optimalisatie houd ik altijd de drie belangrijkste factoren in de gaten. De factoren die ik tijdens mijn consult bewaak, zijn: tijd, kosten en omvang. Om interim projectmanagement succesvol te laten verlopen, moeten deze belangen gecontroleerd worden. Dit wordt gedaan door de scope en kwaliteit in kaart te brengen. Vervolgens kan een schatting gemaakt worden over de tijd en kosten die het proces in beslag gaan nemen. Tijdens het project is het bewaken van de grenzen erg belangrijk. 

Deze optimale situatie is vaak niet van toepassing op de praktijk, de scope wordt gewijzigd en er zullen onvoorziene problemen ontstaan. Het is belangrijk, bij interim procesmanagement, dat ik flexibel hierop kan reageren. Het is niet de bedoeling dat door deze onvoorziene problemen de kwaliteit niet meer gewaarborgd kan worden. Het is daarom belangrijk dat de kwaliteit van interim projectmanagement voortdurend getest wordt. 
Aan het begin van het project dienen deze beperkende factoren goed in kaart gebracht te worden. 

Agile project management

Er zijn verschillende methoden die helpen bij interim projectmanagement. Een van deze methoden is Agile project management. Deze methode bestaat uit een herhalende ontwikkelingsmethode waarin het leveren van resultaat centraal staat. Dit wordt bereikt door het centraal stellen van de communicatie en feedback in het team en aanpassen aan veranderingen. 

Bij Agile project management wordt er gebruik gemaakt van kortere deadlines. Hiermee wordt proces projectmanagement gepland en begeleidt. Dit zorgt ervoor dat een Agile project bestaat uit kleine projecten die samen één geheel vormen. Hierbij wordt kritisch gekeken naar elke deadline waarbij we gebruik maken van verschillende beoordelingen. Er wordt gekeken naar wat het project voor de stakeholders moet omvatten en hoe wij dit bewerkstelligen. Op deze manier komt steeds de volgende stap van het iteratieproces tot stand. 

Het grootste voordeel dat Agile project management met zich meebrengt, is de mogelijkheid om te reageren op problemen. Hierdoor kan consultancy op het geschikte moment gewijzigd worden waardoor het project en de beperkende factoren zo min mogelijk in gevaar komen.

Project management Prince 2

PRINCE 2 is een methode die ervoor zorgt dat het interim procesmanagement effectief verloopt. Ten grondslag van PRINCE 2 liggen zes vragen die je moet beantwoorden voor het project. Deze vragen bieden inzicht voor wanneer je iets wilt doen, creëren of bereiken:
    • Wat willen we bereiken en hoe?
    • Wanneer beginnen we met de implementatie hiervan?
    • Wat hebben we hiervoor nodig?
    • Wie hebben we hiervoor nodig?
    • Hoeveel tijd neemt het in beslag?
    • Wat zijn de kosten?

Deze vragen creëren de basis voor ieder project, de antwoorden bieden informatie over hoe we de doelen behalen en wat we hiervoor nodig hebben. Zo weten we wat er wordt verwacht van het team waardoor het interim projectmanagement effectiever kan verlopen. 

Naast de vragen zijn er ook nog verschillende principes die belangrijk zijn bij proces projectmanagement, deze zijn:
    • Het is belangrijk dat de start goed georganiseerd is en dat je niet te snel eraan gaat werken (plan en organiseer de projecten zo goed mogelijk);
    • De uitvoering dien georganiseerd en beheerst te verlopen (controleer en organiseer de projecten);
    • De afsluiting van het project moet georganiseerd en beheerst verlopen.

Ontdek de voordelen van proces projectmanagement voor je organisatie

Interim projectmanagement zorgt ervoor dat jouw organisatorische processen naar een hoger niveau getild worden. Hierdoor zorg ik dat jij kosten en tijd kunt besparen. Met verschillende methodieken identificeer, analyseer, implementeer en controleer ik hoe jouw processen geoptimaliseerd kunnen worden. Opdrachten kunnen op project consultancy & freelance / zzp basis. Ben jij benieuwd wat wij voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op!

Graag maak ik vrijblijvend kennis met je opdat we samen de situatie en mogelijkheden voor je organisatie kunnen bespreken. 

de HelloFresh case Uitdaging / situatie Mijn opdrachtgever stond hier voor de grote uitdaging om in korte tijd s... Lees verder de Mediq case Mediq opende ten tijde van de opdracht een geheel nieuw distrubtie centrum. Hiervoor diende op k... Lees verder de PostNL case De opdrachtgever PostNL had diverse processen in pakketsorteercentra geoutsourced. Ten tijde van... Lees verder Just Eat Takeaway BV Voor deze opdrachtgever zijn een tweetal hoofdopdrachten gerealiseerd. 1: Situatie Uit ... Lees verder
Contact

Voor proces management consultancy en interim project management opdrachten op freelance / zzp basis:

T 0657399069
E info@hk-interim.nl